Nasza misja

W każdym dostrzegamy człowieka zasługującego na uwagę, szacunek oraz należytą opiekę.

Opieka, leczenie i rehabilitacja

Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne oraz wspomagające – w tym społeczne, rekreacyjne, religijne oraz edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Organizacja placówki, zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa, a także stan zdrowia, stan sprawności fizycznej i intelektualnej, wyznanie oraz potrzeby i możliwości Mieszkańców.

Opieka nad osobami niesamodzielnymi

Opieka nad osobami niesamodzielnymi, osobami w podeszłym wieku wymaga skupiania się na ich indywidualnych potrzebach, a nie – jak to miało miejsce do tej pory – podążania za odgórnie wyznaczonymi sztywnymi wytycznymi.

A zatem osoby, którym powierza się opiekę nad seniorem muszą kłaść nacisk na zadowolenie osoby starszej, a nie na wykonanie usługi bez względu na efekt. Wszyscy, niezależnie od wieku, oczekujemy usług najwyższej jakości i godnego traktowania.

  • traktowanie z szacunkiem
  • przyjazne nastawienie
  • możliwość wyboru i decydowania
  • prawo do prywatności

Przenosiny do Domu Seniora

Przenosiny do domu seniora to bardzo szczególny krok w życiu osoby starszej.

Najważniejsze to pomóc seniorowi w wejściu do nowej „rodziny” – bardzo ważne jest przyjazne nastawienie nowego otoczenia (szczególnie opiekunów), wsparcie rodziny oraz wypełnienie czasu seniora.

  • rozwijanie własnych upodobań, hobby
  • zachęcenie do aktywności fizycznej
  • dopasowanie do możliwości domowników

Godność, wolność wyboru
i decydowania o sobie