Rehabilitacja Seniorów

Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny pozwoli na prowadzenia efektywnej rehabilitacji i fizjoterapii Mieszkańców placówki.

Proces rehabilitacji

Starość uznaje się w psychologii life-span (psychologii rozwoju biegu życia) za okres rozwojowy, w którym następuje bilans zysków i strat. Zmiany rozwojowe w okresie starości są wieloaspektowe i obejmują sferę psychiczną, biologiczną i społeczną, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Konsekwencjami obniżenia się poziomu sprawności ruchowej są zmiana obrazu własnej osoby, najważniejszej struktury osobowości człowieka, oraz utrata niektórych dotychczasowych ról społecznych. Wszystko to sprawia, że jakość życia człowieka w okresie starości się obniża. Dlatego też rehabilitacja osoby w podeszłym wieku powinna być wieloaspektowa, a przez to efektywna w podnoszeniu jakości życia w tym okresie.

Na czym polega rehabilitacja Seniora

Rehabilitacja, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz usprawnienia poszczególnych narządów i układów, w których występuje dysfunkcja, ma duże znaczenie dla poprawy jakości życia osób w starszym wieku. W naszym Domu Mieszkańcy zostaną objęci kompleksowym procesem usprawniania poprzez zastosowanie różnych form oddziaływania terapeutycznego, na przykład kinezyterapię, fizykoterapię lub terapię zajęciową. Wykorzystanie tych możliwości terapeutycznych pozwala na właściwe i nieinwazyjne postępowanie usprawniające, jak również ogranicza czas trwania niesprawności mieszkańca.

Sprawność w podeszłym wieku, nawet ta częściowa, to podstawa